شیرین رضایی


آخرین مدرک تحصیلی:

کارشناسی

سال شروع به کار :

1385

اهم وظایف و مسوولیت ها:

1-    نظارت برموسسات پزشکی بخش خصوصی مناطق 10و11و16و17و19 تهران

2-نظارت برمراکز سوء مصرف مواد (MMT) مناطق 10و11و16و17و19 تهران

3-تهیه بانک اطلاعاتی موسسات پزشکی بخش خصوصی

4-انجام امور و مکاتبات مربوط به پزشکان عمومی

5-بررسی درخواستهای تاسیس موسسات پزشکی در مناطق تحت پوشش واعلام به معاونت درمان

6- انجام امور مربوط به تحویل دفترچه گواهی فوت به پزشکان شاغل در مناطق تحت پوشش

7-برگزاری دوره های بازآموزی جهت پزشکان , دندانپزشکان و ماماهای شاغل در بخش خصوصی

8- انجام مکاتبات اداری با معاونت درمان و موسسات پزشکی بخش خصوصی

 

سوابق فعالیت های اجرایی:

ü     کارشناس نظارت بر درمان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان

ü     نماينده مديريت جهت اخذ گواهي 2008-9001 ISO معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان

ü     كارشناس و كارشناس مسئول حاكميت باليني در معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان

ü     مسئول ايمني بيمار معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان

ü     كارشناس اعتباربخشي بيمارستانها معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان

ü     كارشناس دبيرخانه تحول نظام سلامت در معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان

 

سوابق فعالیت های پژوهشی:

ü                 بررسی عدم ثبت خطاهای پزشکی در مراکز آموزشی درمانی شهر همدان

ü                 ارزیابی چالش ها و تاثیر طرح تحول نظام سلامت بر شاخص های عملکردی بیمارستانهای استان همدان

دانلود رسانه آموزشی

آموزش سلامت همگانی

 

آمار بازدید سایت

امروز
دیروز
هفته گذشته
ماه گذشته
بازدید کل
416
2286
1357463
43660
1368404
طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار