دستورالعمل های واحد درمان ....

دستورالعمل های واحد درمان 1

ایین نامه تاسیس درمانگاه دندانپزشکی

آیین تاسیس مراکز توانبخشی

پیوست ها:
فایل / لینکحجم فایل
دسترسی به این لینک (http://s2.picofile.com/file/8263099384/%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3_%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2_%D8%B7%D8%A8_%DA%A9%D8%A7%D8%B1.pdf.html)آیین نامه تاسیس مراکز طب کار26 Kb
دسترسی به این لینک (http://s1.picofile.com/file/8263098742/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%88_%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87_%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C.pdf.html)آیین نامه تاسیس مراکز مشاورهو ارائه خدمات پرستاری28 Kb
دسترسی به این لینک (http://s1.picofile.com/file/8263098184/%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3_%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C.pdf.html)آیین نامه تاسس درمانگاه دندانپزشکی27 Kb
دانلود این فایل (attachments-pccnwgxf.zip)موارد فوری پلمپ موسسات پزشکی1533 Kb
دانلود این فایل (آآئین نامه تاسيسواٍحذ تزريقات.pdf)آآئین نامه تاسيسواٍحذ تزريقات.pdf190 Kb
دانلود این فایل (آئین نامه استاندارد سازی تابلوها و سرنسخه ها.pdf)آئین نامه استاندارد سازی تابلوها و سرنسخه ها.pdf99 Kb
دانلود این فایل (آئین نامه تاسیس درمانگاهها.pdf)آئین نامه تاسیس درمانگاهها.pdf95 Kb
دانلود این فایل (آئین نامه تاسیس مراکز ارائه خدمات و مراقبتهاي بالینی در منازل.pdf)آئین نامه تاسیس مراکز ارائه خدمات و مراقبتهاي بالینی در منازل.pdf86 Kb
دانلود این فایل (آئین نامه تاسیس مراکز فیزیوتراپی.pdf)آئین نامه تاسیس مراکز فیزیوتراپی.pdf112 Kb
دانلود این فایل (آئین نامه تاسیس مرکز جراحی محدود و سرپائی.pdf)آئین نامه تاسیس مرکز جراحی محدود و سرپائی.pdf151 Kb
دانلود این فایل (آئین نامه تاسیس مرکز مشاوره خدمات مامائی.pdf)آئین نامه تاسیس مرکز مشاوره خدمات مامائی.pdf220 Kb
دانلود این فایل (آئین نامه تاسیس موسسه رادیولوژي و مرکز تصویربرداري پزشکی.pdf)آئین نامه تاسیس موسسه رادیولوژي و مرکز تصویربرداري پزشکی.pdf117 Kb
دانلود این فایل (آئین نامه رسیدگی به تخلفات.pdf)آئین نامه رسیدگی به تخلفات.pdf178 Kb
دانلود این فایل (آئین نامه ساخت و فروش عینک طبی.pdf)آئین نامه ساخت و فروش عینک طبی.pdf187 Kb
دانلود این فایل (آئین نامه مصوب ضوابط مسول فنی درمانگاهها96.6.pdf)آئین نامه مصوب ضوابط مسول فنی درمانگاهها96.6.pdf200 Kb
دانلود این فایل (آندوسکوپی1.jpg)آندوسکوپی1.jpg201 Kb
دانلود این فایل (آندوسکوپی2.jpg)آندوسکوپی2.jpg193 Kb
دانلود این فایل (آیین نامه تاسیس  مرکز سرپایی شیمی درمانی.pdf)آیین نامه تاسیس مرکز سرپایی شیمی درمانی.pdf1149 Kb
دانلود این فایل (اصلاحیه دستورالعمل لابراتوار پروتز دندانی.pdf)اصلاحیه دستورالعمل لابراتوار پروتز دندانی.pdf200 Kb
دانلود این فایل (ایین نامه مرکز تخصصی ناباروری.pdf)ایین نامه مرکز تخصصی ناباروری.pdf783 Kb
دانلود این فایل (بخشنامه_الزام_اخذ_مدارک_هویتی_.pdf)بخشنامه_الزام_اخذ_مدارک_هویتی_.pdf156 Kb
دانلود این فایل (تبلیغات غیر مجاز.jpg)تبلیغات غیر مجاز.jpg150 Kb
دانلود این فایل (ترالی اورژانس.jpg)دستورالعمل ترالی اورژانس88 Kb
دانلود این فایل (تفویض اختیار صدور مجوزهای فعالیت محدود در مطب.doc)تفویض اختیار صدور مجوزهای فعالیت محدود در مطب.doc47 Kb
دانلود این فایل (حجامت 1.jpg)حجامت 1.jpg146 Kb
دانلود این فایل (حجامت 2.jpg)حجامت 2.jpg155 Kb
دانلود این فایل (درجه حرارت اتاق نوزادان.docx)درجه حرارت اتاق نوزادان.docx86 Kb
دانلود این فایل (دستور العمل نحوه تبلیغ و آگهی ها.pdf)دستور العمل نحوه تبلیغ و آگهی ها.pdf148 Kb
دانلود این فایل (دستورالعمل اجرائی خدمات طب سنتی.pdf)دستورالعمل اجرائی خدمات طب سنتی.pdf436 Kb
دانلود این فایل (دستورالعمل صدورگواهی فوت.pdf)دستورالعمل صدورگواهی فوت.pdf536 Kb
دانلود این فایل (سونوگرافی_ناباروری.pdf)سونوگرافی_ناباروری.pdf378 Kb
دانلود این فایل (شرح وظایف مسئولین فنی.docx)شرح وظایف مسئولین فنی.docx19 Kb
دانلود این فایل (ضوابط بهداشتی مطب.pdf)ضوابط بهداشتی مطب.pdf269 Kb
دانلود این فایل (ضوابط ساختمانی شیمی درمانی.pdf)ضوابط ساختمانی شیمی درمانی.pdf777 Kb
دانلود این فایل (قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیذنی.pdf)قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیذنی.pdf233 Kb
دانلود این فایل (قوانین تعزیرات حکومتی.pdf)قوانین تعزیرات حکومتی.pdf154 Kb
دانلود این فایل (قوانین و دستورالعملهای پسماندهای عفونی دستور کار اجرایی یکسان سازی و ر.pdf)قوانین و دستورالعملهای پسماندهای عفونی دستور کار اجرایی یکسان سازی و ر.pdf249 Kb
دانلود این فایل (قوانین و دستورالعملهای پسماندهای عفونی ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پ.pdf)قوانین و دستورالعملهای پسماندهای عفونی ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پ.pdf250 Kb
دانلود این فایل (مراکز شارژ اکسیژن.jpg)مراکز شارژ اکسیژن.jpg187 Kb
دانلود این فایل (مسئول فنی مرکز سرپایی شیمی درمانی.pdf)مسئول فنی مرکز سرپایی شیمی درمانی.pdf285 Kb
دانلود این فایل (ممنوعیت فعالیت اعضاء هیات علمی.jpg)ممنوعیت فعالیت اعضاء هیات علمی.jpg159 Kb
دانلود این فایل (ممنوعیت_فروش_دارو_و_واکسن__در_م.pdf)ممنوعیت_فروش_دارو_و_واکسن__در_م.pdf227 Kb
دانلود این فایل (منشور حقوق بيمار.pdf)منشور حقوق بيمار.pdf82 Kb
دانلود این فایل (نامه استریلیتی.docx)نامه استریلیتی.docx109 Kb
دانلود این فایل (نصب دوربین مدار بسته.pdf)نصب دوربین مدار بسته.pdf401 Kb

دانلود رسانه آموزشی

آموزش سلامت همگانی

 

آمار بازدید سایت

امروز
دیروز
هفته گذشته
ماه گذشته
بازدید کل
678
1122
1346125
43660
1359263
طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار