دستورالعمل های واحد بیماریها1

دستورالعمل

 اسلاید های آموزش ایدز با رویکرد جدید جهت مراقبین سلامت

دستورالعمل جدید بیماری آمیزشی

آشنایی با مارلاریا

پیوست ها:
فایلحجم فایل
دانلود این فایل (+¿+¦+å+º+à+ç +º+¼+¦+º+è+è +¦+ê+ª+è+å.pdf)راهنمای اجرايي سویچ واکسن خودراکی سه ظرفيتي فلج اطفا ل329 Kb
دانلود این فایل (1_96_1416123916612_2.pdf)پنتاوالان761 Kb
دانلود این فایل (CCHF.pdf)تب خونریزی دهنده کریمه نگو1871 Kb
دانلود این فایل (CKD diet.pdf)رژيم درماني براي بيماران مبتلا به نارسايي مزمن كليه309 Kb
دانلود این فایل (diabetes plan  01.pdf)برنامه جامع پیشگیري و کنترل دیابت فاز دوم9343 Kb
دانلود این فایل (diabetes plan 02.pdf)برنامه جامع پیشگیري و کنترل دیابت پیوست7804 Kb
دانلود این فایل (INTERNIST.pdf) برنامه کشوري پیشگیري و مراقبت بیماري مزمن کلیه398 Kb
دانلود این فایل (lepr guide.pdf)راهنمای حذف جذام547 Kb
دانلود این فایل (Microsoft Word - دستورالعمل مراقبت مننژيت.pdf)دستورالعمل مراقبت مننژیت160 Kb
دانلود این فایل (Nephropathy diabetes.pdf)نفروپاتی دیابتی1003 Kb
دانلود این فایل (PARASTAR.pdf)پرستار و دیابت853 Kb
دانلود این فایل (TAGHZIEH.pdf)کارشناس تغذیه و دیابت688 Kb
دانلود این فایل (TB+Guideline+88.pdf)راهنمای کشوری مبارزه با سل2809 Kb
دانلود این فایل (VAPP-VDPV.pptx)پوليوميليت فلجي وابسته به واکسن623 Kb
دانلود این فایل (______ ______ _____ _____ __ ______ __ ____ _______ _______.rar)برنامه کم کاری تیروئید1557 Kb
دانلود این فایل (اسفند91HIVدستورالعمل تشخيص سريع.doc)به کار گیری تست سریع تشخیص اچ آی وی301 Kb
دانلود این فایل (برنامه غربالگری نوزادان  (G6PD) متمم 1.pdf)برنامه غربالگری نوزادان355 Kb
دانلود این فایل (تب ما لت.pdf)راهنماي كشوري مبارزه با بروسلوز1351 Kb
دانلود این فایل (جدید  Physician Book-CH.pdf)برنامه کشوري غربالگري بیماري کمکاري تیرویید نوزادان1608 Kb
دانلود این فایل (دستورالعمل  ppd.doc)آزمون پوستي توبركولين 64 Kb
دانلود این فایل (دستورالعمل اجرایی PMTCT-6-1-96.docx)دستورالعمل اجرایی PMTCT-6-1-96.docx180 Kb
دانلود این فایل (دستورالعمل برنامه کشوری پیشگیری ازبروز بتا تالاسمی ماژور.pdf)دستورالعمل برنامه کشوری پیشگیری ازبروز بتا تالاسمی ماژور.pdf1195 Kb
دانلود این فایل (دستورالعمل جدید پدیکلوز.pdf)دستورالعمل آلودگی به شپش544 Kb
دانلود این فایل (دستورالعمل دارویی سل.doc)دارو هاي اصلي ضد سل95 Kb
دانلود این فایل (راهنمای بیمار مسلول.docx)راهنمای بیمار مسلول33 Kb
دانلود این فایل (روال كار 2.jpg)اقدامات کنترلی ابولا429 Kb
دانلود این فایل (طرح کنترل فنیل کتونوری  وکاهش عوارض  کمبود G6PD.pdf)طرح کنترل فنیل کتونوری1180 Kb
دانلود این فایل (عوارض دارویی ومقاومت دارویی در بیماری سل.docx)عوارض ومقاومت دارویی در بیماری سل100 Kb
دانلود این فایل (لام مالاریا.rar)لام مالاریا.rar1902 Kb
دانلود این فایل (نظام مراقبت بیماری فلج اطفال- آموزش1.pptx)نظام مراقبت بیماری فلج اطفال- آموزش1.pptx1650 Kb
دانلود این فایل (نظام مراقبت بیماری فلج اطفال- آموزش2 -.pptx)نظام مراقبت بیماری فلج اطفال- آموزش2 -.pptx1214 Kb
دانلود این فایل (نهایی راهنمای آزمایشگاهی مراقبت بیماری ایبولا.pdf)راهنمای مراقبت آزمایشگاهی ایبولا815 Kb
دانلود این فایل (نهایی راهنمای اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستان در مراقبت بیماری ایبولا.pdf)راهنمای اورژانس پیش بیمارستانی وبیمارستان در مراقبت بیماری ایبولا1947 Kb
دانلود این فایل (نهایی راهنمای بهداشت محیط در مراقبت بیماری ایبولا (Recovered).pdf)راهنمای اقدامات بهداشت محیط در مراقبت بیماری ایبولا1293 Kb
دانلود این فایل (نهایی راهنمای کنترل عفونت در بیماری ایبول1.pdf)راهنمای کنترل عفونت در بیماری ایبولا1956 Kb
دانلود این فایل (واكسن تزريقي- مرداد 94 - 2.ppt)واكسن تزريقي- مرداد 94 - 2.ppt1754 Kb
دانلود این فایل (واكسن تزريقي- مرداد 94-1.rar)واكسن تزريقي- مرداد 94-1.rar1567 Kb
دانلود این فایل (پرستار و بيماري مزمن كليه.pdf)برنامھ كشوري پیشگیري و مراقبت بیماري مزمن كلیھ1414 Kb
دانلود این فایل (پزشک- بیماری دیابت.pdf)پزشک و بیماری دیابت1202 Kb

دانلود رسانه آموزشی

آموزش سلامت همگانی

 

آمار بازدید سایت

امروز
دیروز
هفته گذشته
ماه گذشته
بازدید کل
670
1122
1346125
43660
1359255
طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار