شهلا صالحی

کارشناس باروری سالم

 

آخرین مدرک تحصیلی:کارشناس مامایی

سال شروع به کار:  1370

سوابق فعالیت های اجرایی:

ماما ومسئول فنی مرکز بهداشتی ودرمانی ابوذر

ماما ومسئول آموزش بهداشت مرکز حکیم اعتماد

ماماومسئول میانسالان مرکز میثم

اهم وظایف و مسوولیت ها :

1- كسب خط مشي ودستورالعملهاي لازم از سرپرست مربوطه.

2- نظارت و بازديد از واحد هاي مختلف اجرايي و تعيين مشكلات و نارساييهاي موجود بهداشت خانواده وبررسي تسهيلات و تجهيزات فني ونيروي انساني موجود

3-همكاري باساير واحدهاي بهداشتي معاونت دربرنامه ريزيها و تهيه پروژه هاي مختلف بهداشت خانواده و ايجاد هماهنگي درسطوح مختلف اجرايي .

4- همكاري درتهيه استانداردها و دستورالعملهاي اجرايي براساس ضوابط وزارتخانه متبوع و پيگيري و نظارت بر حسن اجراي آنها.

5- ارزشيابي و نتيجه گيري از بررسيها، آمار عملكردها و درجه پيشرفت طرحهاي بهداشت خانواده درواحدهاي اجرايي و كاربرد آن دربرنامه ريزيها.

6- بررسي و مطالعه طرحهاي جمعيتي و پيش بيني هاي لازم درچارچوب برنامه هاي بهداشت خانواده در جهت پيشنهاد ضوابط و استانداردهاي جمعيتي .

7- بررسي و تهيه اطلاعات درمورد وسايل و داروهاي مورد نياز بهداشت خانواده و نظارت برتوزيع صحيح آنها .

8- تعيين اولويتها و تهيه و اجراي طرحها و پروژه هاي تحقيقاتي بهداشت خانواده در سطح منطقه

9- بررسي امكانات آموزشي و برنامه ريزي و اجراي آن درسطوح مختلف اجرايي با همكاري واحد آموزش بهداشت درصورت لزوم .

10- تهيه و عرضه اطلاعات آماري ماهانه و ساليانه ازميزان عملكردها و پيشرفت طرحهاي بهداشت خانواده كشور به مقامات و كوشش در جهت رفع اين مشكلات

11-انجام ساير امور محوله طبق دستور ما فوق

دانلود رسانه آموزشی

آموزش سلامت همگانی

 

آمار بازدید سایت

امروز
دیروز
هفته گذشته
ماه گذشته
بازدید کل
409
2286
1357463
43660
1368397
طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار