گوهر خواجوند

گوهر خواجوند
 

تحصیلات

لیسانسیه مامایی از دانشگاه آزاد اسلامی نوشهر و چالوس 1376

شروع به کار 1376

سوابق فعالیت‌های اجرایی

مامای زایشگاه بیمارستان الله اکبرمریوان استان کردستان (طرح نیروی انسانی)

مسئول زایشگاه شهرستان مریوان کردستان

مسئول طرح دوستار کودک (Roomingin) در بیمارستان الله اکبرمریوان

عضو کمیته بازدید در بخش‌های بیمارستان الله اکبرمریوان (مسئول بازدید خدمات)

عضو کمیته مرگ‌ومیرشبکه بهداشت ودرمان شهرستان مریوان کردستان

با همکاری جراح عمومی آقای دکتر رئیسی (جانشین متخصص زن) بعد از سزارین

کاندید شورای اسلامی شهرستان مریوان استان کردستان سال 1381

کاندید نمایند ه مجلس شهرستان مریوان و سروآباد استان کردستان 1382

مامای تسهیلات زایمانی کلاردشت چالوس

مسئول داروخانه مرکز بهداشتی ودرمانی روستایی مجلار-مرزن آباد چالوس (طرح |پزشک خانواده)

عضو کمیته زایمان ایمندرمرکزبهداشتی ودرمانی روستایی مجلار مرزن آباد

مسئول نمونه‌گیری هیپوتیروئیدیدرمرکز بهداشتی ودرمانی شهید شیخ احمدکافی (1387-1386)

مسئول سالمندان درمرکز بهداشتی ودرمانی شهید نور سعادت (مدت یک سال) ستاد جنوب تهران

مسئول آموزش مرکز بهداشتی و درمانی شهید نور سعادت ستاد جنوب تهران

مسئول مدارس مرکز بهداشتی و درمانی شهید نور سعادت ستاد جنوب تهران

مسئول مشاوره قبل ازدواج مرکز بهداشتی و درمانی شهید نور سعادت ستاد جنوب تهران

نماینده بحران مرکز بهداشت جنوب تهران در شهرداری ناحیه 1 منطقه 11

دبیر کمیته بحران مرکز بهداشتی و درمانی شهید نور سعادت ستاد جنوب تهران

مسئول گردان عاشورا در بسیج کارکنان شهرستان مریوان

سوابق آموزشی

مربی ماما روستاهای شهرستان مریوان-سروآباد

مربی دانشجویان مامایی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج جهت تکمیل آمارزایمانی

مسئول دانشجویان تغذیه مدیریت بیمارستانی بهداشت عمومی مرکز نور سعادت

سابقه آموزش در کمیته امداد منطقه 12 و 11-خانه سلامت ها-آموزش و پرورش منطقه 11

دبیر کمیته بحران مرکز بهداشت جنوب تهران (در حال حاضر)

دبیر کمیته طرح صیانت شهروندی (در حال حاضر)

رابط ورزشی خواهران مرکز بهداشت جنوب تهران (در حال حاضر)

دبیر ستاد نوآورانه و دبیر ستاد تحول و نوسازی و مطالعات کاربردی

دانلود رسانه آموزشی

آموزش سلامت همگانی

 

آمار بازدید سایت

امروز
دیروز
هفته گذشته
ماه گذشته
بازدید کل
729
1531
1320669
51413
1342432
طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار