پیاده‌روی رابطین مرکز فرمانفرماییان مرکز بهداشت جنوب تهران

واحد بهبود تغذیه مرکز فرمانفرماییان، برنامه پیاده‌روی دسته‌جمعی را برای رابطین سلامت برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومي مرکز بهداشت جنوب تهران، فاطمه فرقدان، کارشناس تغذیه مرکز فرمانفرماییان از مراکز تحت پوشش مرکز بهداشت جنوب، به یکی از مشکلات شایع منطقه 11 مبنی بر بی‌تحرکی و نداشتن فعالیت بدنی کافی اشاره کرد و گفت: به همین منظور، روز چهارشنبه 27 اردیبهشت 96 گروهی از رابطین سلامت مرکز، پیاده‌روی دسته‌جمعی را به سمت ورزشگاه دانشگاه سرباز که دسترسی محلی مطلوبی برای ساکنین منطقه دارد، آغاز کردند.
وی در ادامه افزود: این برنامه به‌صورت هفتگی اجرا خواهد شد و همچنین با توجه به وجود سالن ورزشی، مربی و دستگاه‌های ورزشی مناسب که با همکاری شهرداری به‌صورت رایگان در اختیار مراجعه‌کنندگان قرار می‌گیرد، شرایط مناسبی را برای افزایش تحرک و فعالیت بدنی ایجاد خواهند کرد.
خبرنگار: نگار دیوبندی

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار