در مرکز بهداشت جنوب تهران کمیته ارزیابی و ارائه گزارش فاز سوم فعالیت‌های تیم مداخله در بحران برگزار شد

واحد سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد مرکز بهداشت جنوب تهران، کمیته ارزیابی و ارائه گزارش فاز سوم فعالیت‌های تیم مداخله در بحران را برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومي مرکز بهداشت جنوب تهران، این کمیته روز شنبه 23 اردیبهشت 96 برای 5 تن از روانشناسان مستقر در پایگاه‌های آتش‌نشانی در واحد سلامت روان این مرکز برگزار شد.
به‌منظور تشکیل پروندۀ الکترونیک سلامت و قرار گرفتن محل سکونت برخی از آن‌ها خارج از محدودۀ مرکز بهداشت جنوب تهران، لیست آدرس پایگاه‌ها و مراکز جامع سلامت تحت پوشش دانشگاه شهید بهشتی و ایران برای اطلاع‌رسانی در اختیار ایستگاه‌های آتش‌نشانی قرار گرفت.
همچنین برای ارجاع آتش‌نشانان و خانواده‌های آن‌ها برای دریافت خدمات تخصصی‌تر در حوزۀ مشاورۀ خانواده، کودک و موارد نیازمند به بستری با مراکز واقع در محدودۀ مرکز بهداشت جنوب ازجمله بیمارستان ضیائیان و روزبه هماهنگی‌های لازم انجام شود.
شایان‌ذکر است پنج ایستگاه آتش‌نشانی شماره 62، 65، 59، 28 و 38 توسط پنج روان‌شناس مرکز بهداشت جنوب تهران، تحت پوشش خدمات آموزش و مشاوره‌ای قرار دارند.
خبرنگار: نگار دیوبندی

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار