برگزاری جلسه بین بخشی در مرکز بهداشت جنوب تهران برای هماهنگی اجرای برنامه سلامت رمضان

واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت جنوب تهران به‌منظور هماهنگی در اجرای برنامه سلامت رمضان نشستی را برگزار کرد.

این جلسه روز یکشنبه 31 اردیبهشت 96 با حضور سازمان‌های بین بخشی شامل اتحادیه قنادان، کبابی و حلیم، نان‌های حجیم و اغذیه‌فروشان، اتاق اصناف، شهرداری مناطق، تعزیرات حکومتی تهران، در مرکز بهداشت جنوب تهران برگزار شد.
در این جلسه ابتدا مهندس طاهره آزمون، کارشناس مسئول بهداشت محیط، برنامه سلامت رمضان و اهداف آن را تبیین و سپس به مشکلاتی که در سال‌های قبل در سطح عرضه مشاهده شده بود اشاره کرد.
در ادامه هر یک از شرکت‌کنندگان نیز برنامه‌های سازمان خود را شرح داده و واحد بهداشت محیط نیز انتظارات مرکز را از سازمان‌های بین بخشی برای رعایت بهداشت فردی، مواد غذایی، بهداشت محیط و بهداشت ابزار و تجهیزات کار مطرح کردند.
خبرنگار: مهدی گلپایگانی

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار