اهدای جوایز به سفیران سلامت دانشجویی در مرکز بهداشت جنوب تهران

مرکز بهداشت جنوب تهران به سه تن از سفیران سلامت دانشجویی جوایزی را اهداء کرد.

به گزارش روابط عمومي مرکز بهداشت جنوب تهران، در راستای سیاست‌های سلامت، مبنی برافزایش آگاهی، مسئولیت‌پذیری، توانمندی و مشارکت ساختارمند و فعالانه فرد، خانواده و جامعه در تأمین، حفظ و ارتقای سلامت با استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های فرهنگی و آموزشی موجود در مناطق تحت پوشش این مرکز، کتاب راهنمای خود مراقبتی جوانان را در اختیار دانشجویان دانشکده‌های حوزه مرکز بهداشت جنوب تهران قرار گرفت.
پس از برگزاری آزمون، جلسه ای روز شنبه 10 تیر 96 با حضور دکتر شیروانی، معاون مرکز بهداشت جنوب، صادقیان مهر، کارشناس مسئول و غفاری، کارشناس آموزش و ارتقا سلامت و برندگان این مسابقه برگزار شد.
در پایان به برندگان سفیران سلامت دانشجویی سعید هراسانی، سفیر سلامت از دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، صفیه منصور زاده، سفیر سلامت از دانشکده فنی دکتر شریعتی تهران و مصطفی کوهستانی، سفیر سلامت از دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران لوح تقدیر و هدایایی اهدا شد.
خبرنگار: نگار دیوبندی

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار