برگزاری کمیته علمی فنی و نیازسنجی آموزش سلامت در مرکز بهداشت جنوب تهران

واحد آموزش بهداشت مرکز بهداشت جنوب تهران، کمیته نیازسنجی آموزش سلامت را برگزار کرد.

گالری عکس
به گزارش روابط عمومي مركز بهداشت جنوب تهران، این کمیته روز دوشنبه 12 تیر با حضور دکتر شیروانی، معاون مرکز، نمایندگان واحدهای ستادی در سالن جلسات ستاد این مرکز برگزار شد.
در ابتدا دکتر شیروانی به مناسبت‌های پیش رو در فصل تابستان 5 تیر، روز جهانی مبارزه با مواد مخدر، 15 تیر روز مبارزه با بیماری‌های قابل‌انتقال بین انسان و دام، 20 تیر روز جهانی جمعیت، 6 مرداد روز هپاتیت، 10 مرداد روز جهانی شیر مادر، 30 شهریور روز جهانی آلزایمر و اقدامات انجام‌شده در این راستا اشاره و بر تسریع همکاری واحدها در ارسال رسانه‌های پیشنهادی تأکید کرد.
در ادامه فاطمه رحیمی، کارشناس واحد آموزش بهداشت به جمع‌آوری نظرات اعضای کمیته درباره 2 پمفلت هوش‌های چندگانه، از واحد سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس و نشانگرهای تغذیه‌ای مرکز فرمانفرماییان پرداخت.
در پایان پیام‌های واحد بهداشت خانواده با موضوع ترویج فرزند آوری برای تهیه تراکت‌های ویژه روز جمعیت موردبررسی قرار گرفت.
خبرنگار: نگار دیوبندی

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار