پیاده‌روی نمادین با شعار نه گفتن به دخانیات

مرکز ابوذر مرکز بهداشت جنوب تهران به مناسبت هفته ملی بدون دخانیات، پیاده‌روی نمادین با شعار نه گفتن به دخانیات را با همکاری خانه سلامت برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومي مركز بهداشت جنوب تهران، مرکز سلامت جامعه شهری ابوذر با همکاری خانه سلامت ابوذر غربی واقع در منطقه 17 به مناسبت هفته ملی بدون دخانیات و با توجه به شعار ملی دخانیات، تهدیدی برای توسعه و سلامت، روز چهارشنبه 14 تیر 96 پیاده‌روی نمادین با عنوان نه گفتن به دخانیات را برگزار کرد.
در این برنامه سمیه سکندری، کارشناس سلامت روان مرکز ابوذر، در خصوص آشنایی با عوارض جسمانی، روانی ناشی از دخانیات، مواد مخدر و محرک و تأثیر برافت عملکرد فردی، شغلی، اجتماعی و خانوادگی پرداخت.
وی همچنین پمفلت های آموزشی در خصوص مباحث سلامت روان را توزیع و در خصوص اطلاع‌رسانی، تشویق به ثبت پرونده الکترونیکی و دریافت خدمات مطالبی را بیان کرد.
خبرنگار: نگار دیوبندی

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار