نشست اعضای کمیته خودمراقبتی سازمانی در مرکز بهداشت جنوب تهران

واحد آموزش بهداشت مرکز بهداشت جنوب تهران، کمیته خود مراقبتی سازمانی را با حضور اعضای این کمیته برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومي مرکز بهداشت جنوب تهران، این کمیته به‌منظور پیگیری وضعیت اجرای برنامه ارتقاي سلامت در محل کار این مركز، پیرو جلسات و پیشنهادات گذشته و برطرف شدن موانع اجرایی روز دوشنبه 12 تیر  96 با حضور محبوبه سادات ابراهیمی شیروانی، معاون،  کارشناسان مسئول واحدهای ستادی و نمایندگان واحدهای مختلف در سالن جلسات این مرکز برگزار شد.
در اين جلسه، صادقیان مهر، کارشناس مسوول واحد آموزش بهداشت گزارشی از روند پیگیری امور بیان شد.
مصوبات جلسه شامل استفاده کارکنان از 2 ساعت ماموریت ورزشی در هفته و  موافقت با استفاده از مجموعه های ورزشی تحت پوشش دانشگاه استخر شهید توکلی و معاونت غذا و دارو با مسئولیت سرپرست و کارشناس مسوول هر واحد درباره حضور و غیاب کارکنان به اطلاع حاضرین رسید.
خبرنگار: نگار دیوبندی

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار