کارگاه خودمراقبتی سازمانی و رفتار با کودکان در مرکز بهداشت جنوب تهران

واحد آموزش بهداشت با همکاری واحد سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد مرکز بهداشت جنوب تهران، کارگاه خود مراقبتی سازمانی و رفتار با کودکان را برگزار کرد.

گالری عکس
به گزارش روابط عمومي مرکز بهداشت جنوب تهران، کارگاه خود مراقبتی سازمانی و رفتار با کودکان ویژه مدیران و مربیان مهدهای کودک روز سه‌شنبه 13 تیر 96 برای 12 تن از مدیران و مربیان مهدهای کودک مناطق 10، 16، 17، 11 و 19 تهران در سالن جلسات ستاد این مرکز برگزار شد.
در بخش اول کارگاه، صادقیان مهر، کارشناس مسئول واحد آموزش بهداشت در خصوص برنامه ملی خود مراقبتی، با تأکید بر برنامه خود مراقبتی سازمانی و اهمیت سلامت کارکنان، کودکان و مثال‌هایی از موفقیت برنامه در سایر سازمان‌ها مطالبی را بیان کرد.
در ادامه رحیمی، کارشناس واحد آموزش بهداشت این مرکز به بیان انواع نیازسنجی، توضیح 10 گام نخست برنامه‌ریزی در 3 بخش شروع، طراحی، اجرا و چگونگی تکمیل فرم تدوین برنامه عملیاتی پرداخت و مشکلات و موانع موجود در مهدهای کودک موردبررسی قرار گرفت.
در بخش دوم برنامه مصطفوی، کارشناس واحد سلامت روان مرکز بهداشت جنوب تهران به موضوع فرزند پروری با تأکید بر چگونگی رفتار با کودکان دارای مشکل رفتاری پرداخت و رفتارهای نامناسب تنبیه، کاربرد پیامد رفتار برای کاهش رفتار نامناسب، به‌کارگیری پیامد منطقی رفتار، کاربرد محرومیت موقت و آمادگی و برنامه‌ریزی موقعیت‌های دشوار آموزش داد.
شرکت‌کنندگان بسته آموزشی و اجرایی خود مراقبتی سازمانی را که شامل دستورالعمل‌های اجرایی، مقالات، کتاب‌های الکترونیک، کتابچه راهنمای ارتقای سلامت در محیط کار، اسلایدهای آموزشی ویژه مهدها، همچنین رسانه‌های آموزشی من شغلم را دوست دارم، تب در کودکان، کتاب دل آرام گیرد با یاد خدا را دریافت کردند.
خبرنگار: نگار دیوبندی

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار