جلسه هماهنگی برنامه ملی خود مراقبتی مرکز بهداشت جنوب تهران با شرکت تعمیرات و توسعه بهره‌برداری ریلی مپنا

واحد آموزش بهداشت مرکز بهداشت جنوب تهران با شرکت تعمیرات و توسعه بهره‌برداری ریلی مپنا جلسه هماهنگی برنامه ملی خود مراقبتی را برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومي مرکز بهداشت جنوب تهران، این جلسه در راستای برنامه ملی خود مراقبتی در طرح تحول نظام سلامت و اجرایی شدن برنامه خود مراقبتی سازمانی روز یکشنبه 18 تیر 96 با حضور کارشناسان نمایندگان شرکت تعمیرات و توسعه بهره‌برداری ریلی مپنا در این واحد تشکیل شد.
در این جلسه صادقیان مهر و رحیمی در خصوص برنامه ملی خود مراقبتی و نحوه اجرای آن در سطح مرکز بهداشت و سطوح محیطی مطالبی را بیان کردند.
 نعمت اللهی و امیری، کارشناسان شرکت مپنا ضمن طرح تجربیات موفق ایشان در رسیدگی به وضعیت سلامت کارکنان در سال‌های گذشته، ظرفیت‌ها و ویژگی‌های محل کار، علاقه‌مندی خود درزمینهٔ نیازسنجی، برنامه‌ریزی و اجرای برنامه ارتقای سلامت محیط کار اعلام کردند و خواستار تأمین نیرو و رسانه آموزشی مناسب شدند.
خبرنگار: نگار دیوبندی

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار