جلسه هماهنگی مرکز بهداشت جنوب تهران با ادارات سلامت شهرداری مناطق تحت پوشش

واحد آموزش بهداشت و بهداشت خانواده مرکز بهداشت جنوب تهران، جلسه هماهنگی طرح ملی خود مراقبتی را با ادارات سلامت شهرداری برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومي مرکز بهداشت جنوب تهران، این جلسه در راستای طرح ملی خود مراقبتی در طرح تحول نظام سلامت و اجرایی شدن برنامه خود مراقبتی سازمانی، خود مراقبتی اجتماعی و همچنین برنامه‌های واحد بهداشت خانواده این مرکز، روز یکشنبه 18 تیر 96 جلسه هماهنگی و همکاری نمایندگان ادارات سلامت شهرداری مناطق 10، 11، 16، 17، 19 در سالن جلسات ستاد این مرکز برگزار شد.
در این جلسه صادقیان مهر و رحیمی، کارشناس مسئول و کارشناس واحد آموزش بهداشت مرکز بهداشت جنوب تهران در خصوص برنامه ملی خود مراقبتی و نحوه اجرای آن در مرکز بهداشت و سطوح محیطی مطالبی را بیان کردند.
همچنین از همکاران ادارات سلامت خواسته شد تا درباره جلب حمایت از مدیران و استفاده از ظرفیت‌های سازمانی برای برگزاری کارگاه‌های خود مراقبتی سازمانی ویژه ادارات زیرمجموعه معاونت اجتماعی فرهنگی، مسئولان خانه‌های سلامت و مدیران محلات، نیازسنجی، برنامه‌ریزی و اجرای برنامه ارتقای سلامت محیط کار برنامه‌ریزی کنند.
در ادامه صالحی و جهانبانی، کارشناسان واحد بهداشت خانواده درزمینهٔ اجرای برنامه‌های سلامت سالمندان و فرزند آوری سالم مطالبی را بیان کردند و همکاری و مشارکت حضار را در خصوص اجرای برنامه هفته سلامت زنان در مهر و سلامت مردان در اسفند، تغذیه با شیر مادر در مرداد و روز جهانی کودک در مهر سال جاری خواستار شدند.
شرکت‌کنندگان بسته اطلاع‌رسانی و آموزشی خود مراقبتی و باروری سالم را دریافت کردند.
خبرنگار: نگار دیوبندی

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار