در مرکز بهداشت جنوب تهران سمینار یک‌روزه پیشگیری و کنترل بیماری‌های منتقله از راه‌ آب و غذا برگزار شد


واحد بیماری‌های مرکز بهداشت جنوب تهران، سمینار یک‌روزه پیشگیری و کنترل بیماری‌های منتقله از راه‌ آب و غذا را با اولویت التور برگزار کرد.

گالری عکس
به گزارش روابط عمومي مرکز بهداشت جنوب تهران، این سمینار روز چهارشنبه 21 تیر 96 با حضور 350 تن از پزشکان عمومی، متخصصان داخلی، اطفال و مراقبین سلامت در ستاد مرکزی دانشگاه برگزار شد.
دکتر شریعتی، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران ضمن خیرمقدم به حاضرین اهداف برگزاری این کارگاه را بیان کرد و دکتر نیک‌فرجام، مدیر گروه بیماری‌های واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه به بیان، وضعیت بیماری التور در دانشگاه علوم پزشکی تهران و کشور ایران پرداخت.
در این جلسه دکتر بابک عشرتی، رئیس اداره بیماری‌های منتقله از راه‌آب و غذا وزارت بهداشت، در خصوص اهمیت نظام مراقبت بیماری‌های منتقله از راه‌آب و غذا و چالش‌ها و تهدیدهای موجود و آمادگی برای مقابله با آن‌ها و مهندس مافی، کارشناس ارشد اداره بیماری‌های منقله از راه‌آب و غذا وزارت بهداشت، در خصوص نظام مراقبت و بیان وضعیت کشوری التور و تب راجعه مطالبی را بیان کردند.
در ادامه دکتر نبوی، معاون مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت در خصوص درمان التور مطالبی را ارائه و مهندس عقیلی، کارشناس ارشد اداره بیماری‌های منتقله از راه‌آب و غذا وزارت بهداشت، در خصوص نظام مراقبت بیماری تیفوئید، شیگلوز و هپاتیت A,E و طغیان ناشی از بیماری‌های منتقله از آب و غذا مطالبی را ارائه کرد.
همچنین دکتر صالحی، هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، به بیان اسهال خونی تشخیص و درمان آن و مهندس ملک جمشیدی، کارشناس ارشد اداره بیماریهای منتقله از راه آب و غذا وزارت بهداشت به بیان وضعیت کشوری و نظام مراقبت بیماری شپش و گال و درمان بیماری پرداختند.
در پایان دکتر حمزه لو، کارشناس مسئول آزمایشگاه معاونت بهداشت، در خصوص آزمایشگاه و التور مطالبی را ارائه کرد.
عکس: مهدی گلپایگانی
خبرنگار: نگار دیوبندی

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار