برنامه‌ریزی واحد سلامت روان مرکز بهداشت جنوب تهران برای کارگاه آموزشی طرح تحول سلامت

واحد سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد مرکز بهداشت جنوب تهران، کارگاه آموزشی طرح تحول سلامت را برگزار خواهد کرد.

به گزارش روابط عمومي مرکز بهداشت جنوب تهران، جلسه برنامه‌ریزی کارگاه آموزشی طرح تحول سلامت برای گروه هدف پزشکان روز سه‌شنبه 20 تیر 96 با حضور دکتر ونداد شریفی، مشاور واحد سلامت روان وزارتخانه، دکتر شهرام خرازی ها، دکتر فرحناز رجایی کارشناس مسئول و کارشناس واحد سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشتی دانشگاه و زهرا مرتضوی، کارشناس مسئول واحد سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد مرکز بهداشت جنوب تهران در این واحد برگزار شد.
در این جلسه مصوب شد کارگاه طرح تحول نظام سلامت، برای 160 تن از پزشکان شاغل در شبکه بهداشت و درمان شهرری، اسلامشهر و جنوب تهران، در محل مرکز بهداشت جنوب با تعداد دوره‌های آموزشی 5 دوره، به‌صورت کارگاهی، برای هر دوره 25 ساعت و در قالب 4 روز برگزار شود، تعداد افراد شرکت‌کننده در هر کارگاه 30 تن خواهند بود، ثبت برنامه در سامانۀ آموزش مداوم به‌منظور کسب امتیاز بازآموزی و هماهنگی برای سالن برگزاری برنامه، توسط واحد سلامت روان مرکز بهداشت جنوب انجام خواهد شد، دبیر علمی برنامه دکتر محمد شریعتی و هماهنگی های لازم برای اخذ اطلاعات برای ثبت در سامانۀ آموزش مداوم توسط گروه سلامت روان معاونت انجام خواهد شد.
همچنین از دیگر مصوبات این جلسه به شرح زیر است: در ابتدا و انتهای هر کارگاه آزمون کتبی از محتوای آموزشی به‌صورت پیش آزمون و پس آزمون برگزار خواهد شد و یک آزمون عملی به‌صورت آسکی در روزی مجزا در محل معاونت بهداشتی دانشگاه برگزار می شود، صدور گواهی آموزشی پایان دوره، منوط به شرکت فعال پزشکان در کارگاه و اخذ نمرۀ قبولی در آزمون کتبی و آسکی است.
خبرنگار: نگار دیوبندی

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار