برگزاری جلسه مدیریت با نمایندگان پایگاه‌های سلامت پنج منطقه تحت پوشش مرکز بهداشت جنوب

به همت واحد گسترش مرکز بهداشت جنوب تهران، جلسه بررسی مشکلات پایگاه‌های سلامت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي مرکز بهداشت جنوب تهران، این جلسه روز چهارشنبه 28 تیر 96 با حضور دکتر قیوم زاده، رئیس، دکتر شیروانی، معاون و دکتر ندا، کارشناس مسئول واحد گسترش این مرکز و نمایندگان پایگاه‌های سلامت پنج منطقه تحت پوشش در دفتر رئیس مرکز بهداشت جنوب تهران برگزار شد.
در این جلسه مشکلات مطرح‌شده توسط پایگاه‌ها موردبررسی و پیگیری قرار گرفت.
خبرنگار: نگار دیوبندی

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار