برگزاری جلسه آموزشی چک‌لیست مدیریت کاهش خطر بلایا در مرکز بهداشت جنوب تهران

واحد بحران مرکز بهداشت جنوب تهران جلسه آموزشی چک‌لیست مدیریت کاهش خطر بلایا را برگزار کرد.

گالری عکس
به گزارش روابط عمومي مرکز بهداشت جنوب تهران، این جلسه روز دوشنبه 16 مرداد 96 با حضور 83 تن از دبیران کمیته بحران مراکز و پایگاه‌ها در سالن جلسات ستاد این مرکز برگزار شد.
در ابتدا دکتر شیروانی، معاون مرکز بهداشت جنوب تهران ضمن خوشامدگویی به همکاران در خصوص شناخت مخاطره و اهمیت این واحد مطالبی را بیان کرد.
همچنین وی به بیان بیماری سرخک و علائم تب و بثورات پرداخت.
توضیح اینکه خواجه وند به خلاصه مطالب کارگاهی که در 0 اردیبهشت برگزار شد اشاره کرد و در خصوص اکسل ارزیابی ایمنی، خطر، چارت ICS، عنوان و چک‌لیست وزارتخانه‌ای مدیریت کاهش خطر و بلایا و نقشه خطر و زیج بلایا مطالبی را ارائه کرد.
خبرنگار: نگار دیوبندی

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار