برگزاری جلسه خود مراقبتی سازمانی و اجتماعی معاونت امور اجتماعی فرهنگی مرکز بهداشت جنوب تهران

واحد آموزش بهداشت مرکز بهداشت جنوب تهران جلسه خود مراقبتی سازمانی و اجتماعی معاونت امور اجتماعی فرهنگی شهرداری منطقه 16 را برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومي مرکز بهداشت جنوب تهران، این جلسه روز چهارشنبه 18 مرداد 96 با حضور 45 تن از مدیران ادارات زیرمجموعه معاونت اجتماعی فرهنگی، روسا، کارشناسان سلامت نواحی، مسئولان خانه‌های سلامت، مدیران محله شهرداری، مسئولان خانه مادر و کودک منطقه 16 در ستاد بحران این منطقه برگزار شد.
در این جلسه صادقیان مهر، رحیمی و ثابتی به بیان رویکرد خود مراقبتی فردی، خود مراقبتی سازمانی و اجتماعی پرداختند و انجام نیازسنجی در سطح سازمان‌ها و محلات، نحوه نوشتن برنامه عملیاتی توسط شورای ارتقای سلامت کارکنان در سازمان‌ها و محلات از مواردی بود که در این کارگاه آموزش داده شد.
همچنین در این جلسه نحوه همکاری ایشان را با مراکز و پایگاه‌های سلامت در اجرای برنامه‌ها مورد پرسش قراردادند.
همکاری طرفین در رسیدگی به نیازهای سلامت اولویت‌دار پیرو نیازسنجی انجام‌شده در منطقه 6، انجام نیازسنجی کارکنان، تحویل فرم برنامه عملیاتی توسط نواحی و مدیران سرای محلات به واحد آموزش بهداشت از مصوبات این جلسه بود.
خبرنگار: نگار دیوبندی

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار