برگزاری جلسه خودمراقبتی سازمانی و اجتماعی در معاونت امور اجتماعی فرهنگی شهرداری

واحد آموزش بهداشت مرکز بهداشت جنوب تهران، جلسه خود مراقبتی سازمانی و اجتماعی را برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومي مرکز بهداشت جنوب تهران، جلسه خود مراقبتی سازمانی و اجتماعی معاونت امور اجتماعی فرهنگی شهرداری منطقه 17 تهران، روز سه‌شنبه 24 مرداد 96 در ستاد بحران این منطقه با حضور 39 تن از کارشناسان سلامت و اداره اجتماعی فرهنگی، مسئولان خانه‌های سلامت، مسئولان خانه مادر و کودک منطقه 17 در این شهرداری برگزار شد.
در این جلسه صادقیان مهر، رحیمی و ثابتی، کارشناس مسئول و کارشناسان واحد آموزش بهداشت به ترتیب به تشریح رویکرد خود مراقبتی فردی، خود مراقبتی سازمانی و اجتماعی پرداختند و نحوه نوشتن برنامه عملیاتی توسط شورای ارتقای سلامت کارکنان در سازمان‌ها و محلات آموزش داده شد.
در این جلسه به انجام نیازسنجی در سطح سازمان‌ها و محلات اشاره شد و نحوه همکاری ایشان با مراکز و پایگاه‌های سلامت در اجرای برنامه‌ها مورد پرسش قرار گرفت.
همکاری طرفین در رسیدگی به نیازهای سلامت اولویت‌دار پیرو نیازسنجی انجام‌شده در منطقه 17، انجام نیازسنجی کارکنان، تکمیل، رفع نواقص و تحویل فرم برنامه عملیاتی توسط نواحی و مدیران سرای محلات به واحد آموزش بهداشت ازجمله مصوبات این جلسه بود.
توضیح اینکه مطالب و رسانه‌های آموزشی درزمینهٔ خود مراقبتی را به‌صورت چاپی و غیر چاپی در اختیارشان قرار گرفت.
خبرنگار: نگار دیوبندی

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار