حضور کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت جنوب تهران در استودیو رادیو سلامت

رادیو سلامت از مهندس طاهره آزمون در خصوص نحوه نظارت و کنترل بهداشتی مساجد به مناسبت روز جهانی مسجد مصاحبه کرد.

به گزارش روابط عمومي مرکز بهداشت جنوب تهران، مهندس طاهره آزمون، کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط این مرکز به مناسبت روز جهانی مسجد 21 آگوست مصادف با 30 مرداد 96 با حضور در استودیو رادیو سلامت به نحوه نظارت و کنترل بهداشتی مساجد توسط بازرسین بهداشت محیط اشاره کرد.
وی در این مصاحبه بر چک‌لیست نظارتی و موارد بهداشتی که مردم در مراجعه به مساجد باید رعایت نمایند تأکید کرد./گ
خبرنگار: نگار دیوبندی

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار