برگزاری جلسه بهورزان در مرکز بهداشت جنوب تهران

مرکز بهداشت جنوب تهران کلاس آموزشی ازدواج شاد و پایدار به مناسبت هفته ازدواج را برای بهورزان برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومي مرکز بهداشت جنوب تهران، این جلسه روز دوشنبه 30 مرداد 96 برای 8 تن از بهورزان این مرکز در مرکز دادوش برگزار شد.
در این جلسه شبنم شیروانه دهی، کارشناس واحد سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس در خصوص ازدواج شاد و پایدار به مناسبت هفته ازدواج یک الی هفت شهریور مطالبی را بیان کرد.
 وی در ادامه بر لزوم آموزش حرکات کششی در مدارس، سفیر سلامت دانش‌آموزی دوره ابتدایی خود مراقبتی، پیشگیری از بیماری‌های واگیر، محیط‌زیست، پیشگیری از حوادث، بهداشت دهان و دندان، اهمیت ورزش در سلامتی، اهمیت و نحوه‌ی دست شستن، معاینات غربالگری دانش آموزان پایه‌های چهارم، هفتم، دهم و ثبت در سامانه سیب، بررسی چک‌لیست واحد سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس تأکید کرد.
در پایان نمرات و نقاط ضعف پایش های سال گذشته بررسی و از بهورزان تقدیر و قدردانی شد و فرم، پمفلت سوانح و حوادث، تغذیه در دوران بلوغ، ده کلید طلایی، پدیکلوز، پوستر حرکات کششی، لوح فشرده خود مراقبتی دوره ابتدایی در اختیارشان قرار گرفت.
خبرنگار: نگار دیوبندی

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار