برگزاری جلسه آموزشی خود مراقبتی مرکز بهداشت جنوب تهران

واحد آموزش بهداشت مرکز بهداشت جنوب تهران جلسه آموزشی برای مراقبین سلامت شاغل در پایگاه‌های ضمیمه غیردولتی و غیر ضمیمه را برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومي مرکز بهداشت جنوب تهران، این جلسه روز چهارشنبه 25 مرداد 96 با حضور مراقبین سلامت شاغل در پایگاه‌های ضمیمه غیردولتی و غیر ضمیمه در سالن جلسات ستاد این مرکز برگزار شد.
در این جلسه صادقیان مهر، کارشناس مسئول واحد آموزش بهداشت مرکز بهداشت جنوب تهران پایش های انجام‌شده از فعالیت‌های آموزش بهداشت در سه‌ماهه اول سال 96 در پایگاه‌های ضمیمه/غیر ضمیمه را تحلیل کرد.
در ادامه ثابتی، کارشناس آموزش بهداشت این مرکز به بیان برنامه‌های خود مراقبتی و نحوه گزارش‌گیری از سامانه سیب و روند انجام آن مطابق برنامه ابلاغی وزارت بهداشت پرداخت و غفاری در خصوص اجرای برنامه خود مراقبتی در مدارس مطالبی را ارائه کرد.
در پایان رحیمی، کارشناس آموزش بهداشت مرکز بهداشت جنوب تهران گزارشی از برنامه نیازسنجی انجام‌شده را ارائه و اولویت‌های نیازسنجی هر مرکز جامع سلامت را اعلام کرد.
توضیح اینکه در این جلسه DVD های بدون کلام مرتبط با سلامت به‌منظور نمایش برای مراجعین پایگاه‌های سلامت نیز به حاضرین تحویل داده شد./گ
خبرنگار: نگار دیوبندی

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار