برگزاری کمیته کارگروه سلامت در بلایا در مرکز بهداشت جنوب تهران

واحد مدیریت بحران مرکز بهداشت جنوب تهران کمیته کارگروه سلامت در بلایا را برگزار کرد.

گالری عکس
به گزارش روابط عمومي مرکز بهداشت جنوب تهران، این کمیته روز چهارشنبه 1 شهریور 96 با حضور دکتر شیروانی، معاون و کارشناسان مسئول ستادی در سالن جلسات این مرکز برگزار شد.
در ابتدا دکترشیروانی، معاون مرکز ضمن بیان اهداف جلسه بر عملیاتی کردن برنامه مدیریت کاهش خطر بلایا درمرکز بهداشت جنوب تهران تأکید کرد.
خواجوند، دبیر کمیته بحران این مرکز در خصوص سلامت در بلایا مطالبی را ارائه کرد.
 همچنین در این جلسه یک نسخه چارت ICS  بازبینی‌شده مرکز بهداشت جنوب در اختیار شرکت‌کنندگان قرار گرفت و مدعوین نیز برخی از تجربیات خود را بیان کردند./گ
خبرنگار: نگار دیوبندی

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار