برگزاری دومین جلسه دندانپزشکان و دستیاران دندانپزشکی در مرکز بهداشت جنوب تهران

واحد بهداشت دهان و دندان مرکز بهداشت جنوب تهران دومین جلسه دندانپزشکان را برگزار کرد.

گالری عکس
به گزارش روابط عمومي مرکز بهداشت جنوب تهران، این جلسه روز یکشنبه 5 شهریور 96 با حضور کارشناس مسئول و کارشناس واحد دهان و دندان این مرکز و تمامی دندانپزشکان مراکز در سالن جلسات ستاد برگزار شد.
در ابتدا دکتر دهقان، کارشناس مسئول واحد بهداشت دهان و دندان این مرکز ضمن خوشامدگویی به حاضرین در خصوص نحوه صحیح استخراج آمار خدمات و درآمد ماهانه مرکز، ارسال آن تا سوم هرماه به ستاد، نظارت بر اجرای طرح وارنیش مدارس مبنی بر اینکه در زمان اجرای طرح وارنیش توسط بهداشت‌کاران، دندانپزشکان با حضور در مدارس تحت پوشش مرکز خود بر روند صحیح انجام وارنیش فلورایدتراپی نظارت داشته باشند مطالبی را بیان کرد.
وی همچنین در خصوص دقت در بازدید، انجام آن تا 20 شهریور سال جاری و نحوه صحیح درخواست دارویی تأکید کرد.
در این جلسه دکتر دهقان و دکتر محمدخانی دندانپزشک طرحی مرکز شهید احمدی در خصوص روش صحیح استخراج dmft مطالبی را ارائه کردند.
در ادامه دکتر ملیحی از شرکت به بان شیمی، در خصوص مواد ضدعفونی‌کننده موجود در بازار و نیز ماده ضدعفونی‌کننده سپتی سیدین توربو مربوط به همین شرکت مطالبی را بیان کرد.
در پایان نماینده شرکت NSK، مهندس مجد در مورد خدمات و تعمیرات وسایل مصرفی این شرکت، توربین، آنگل و ایرموتور توضیحاتی را ارائه کرد و در انتهای جلسه وسایل مراکزی که مربوط به این شرکت بود و نیاز به تعمیرات داشت تحویل نماینده شرکت شد./گ
خبرنگار: نگار دیوبندی

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار