برگزاری جلسه کمیته خود مراقبتی سازمانی در مرکز بهداشت جنوب تهران

واحد آموزش بهداشت مرکز بهداشت جنوب تهران سومین جلسه کمیته خود مراقبتی سازمانی را برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومي مرکز بهداشت جنوب تهران، این کمیته روز دوشنبه 13 شهریور 96 با حضور کارشناسان مسئول واحدهای ستادی در سالن جلسات این مرکز برگزار شد.
در این جلسه در خصوص اقدامات فعلی در راستای اجرای برنامه بحث و تبادل‌نظر شد.
همچنین مصوب شد به‌منظور ارتقای برنامه، پیشنهادات واحدهای مختلف ستادی در راستای اجرای بهتر برنامه خود مراقبتی سازمانی به واحد آموزش بهداشت اعلام شود.
خبرنگار: نگار دیوبندی

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار