برگزاری کارگاه طراحی مداخلات نیازسنجی در مرکز بهداشت جنوب تهران

واحد آموزش بهداشت مرکز بهداشت جنوب تهران کارگاه طراحی مداخلات نیازسنجی و برنامه‌ریزی عملیاتی در سال 96 را برگزار کرد.

گالری عکس
به گزارش روابط عمومي مرکز بهداشت جنوب تهران، کارگاه آموزشی طراحی مداخلات نیازسنجی و نحوه برنامه‌نویسی عملیاتی به‌منظور برنامه‌ریزی در برنامه خود مراقبتی سازمانی و اجتماعی روز شنبه 29 مهر 96 برای مراقبین سلامت پایگاه‌های ضمیمه در سالن جلسات ستاد این مرکز برگزار شد.
در ابتدا صادقیان مهر، کارشناس مسئول واحد آموزش بهداشت این مرکز بر برنامه‌ریزی و طراحی مداخلات نیازسنجی به‌منظور اجرای فعالیت‌های مؤثر برای رفع مشکلات اولویت‌دار سلامت جامعه اشاره کرد.
در ادامه رحیمی، کارشناس آموزش بهداشت مرکز بهداشت جنوب تهران به نحوه طراحی مداخلات، نحوه هدف‌گذاری و ارزشیابی فعالیت‌های مؤثر در اجرای اولویت‌های نیازسنجی مرکز بهداشت جنوب تهران و مراکز جامعه سلامت پرداخت.
وی در ادامه در خصوص اهداف اجرای برنامه خود مراقبتی سازمانی و نحوه تعامل با سازمان‌های تحت پوشش به‌منظور دستیابی به پوشش مورد انتظار در سال 96 مطالبی را بیان و ثابتی، کارشناس آموزش بهداشت مرکز بهداشت جنوب تهران در خصوص برنامه خود مراقبتی اجتماعی و نحوه برنامه‌ریزی عملیاتی مطالبی را ارائه کرد.
در پایان غفاری و ورشوچی در خصوص برنامه سفیران سلامت دانش‌آموز و برنامه داوطلبان سلامت به حاضرین مطالبی را بیان کردند.
خبرنگار: نگار دیوبندی

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار