برگزاری کارگاه بازآموزی مراقبت‌های دوران سالمندی در مرکز بهداشت جنوب تهران

واحد بهداشت خانواده مرکز بهداشت جنوب تهران کارگاه بازآموزی مراقبت‌های دوران سالمندی را برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومي مرکز بهداشت جنوب تهران، این جلسه روز دوشنبه 1 آبان 96 برای 70 تن از مراقبین سلامت در سالن جلسات ستاد برگزار شد.
در ابتدا دکتر طالبی، کارشناس مسئول واحد بهداشت خانواده این مرکز در خصوص پیشگیری از چربی خون و دیابت در سالمندان مطالبی را بیان و دکتر فروغان، استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی در خصوص نحوه برقراری ارتباط با سالمندان، افسردگی و دمانس در سالمندان مطالبی را بیان کرد.
در پایان جهانبانی، کارشناس سالمندان مرکز بهداشت جنوب تهران در خصوص مراقبت‌های دوران سالمندی، فشارخون، اختلالات تغذیه‌ای و سقوط در سالمندان مطالبی را ارائه کرد.
خبرنگار: نگار دیوبندی

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار