برگزاری کارگاه آموزشی طراحی مداخلات نیازسنجی در مرکز بهداشت جنوب تهران

واحد آموزش بهداشت مرکز بهداشت جنوب تهران بهداشت کارگاه آموزشی طراحی مداخلات نیازسنجی و برنامه خود مراقبتی سازمانی و اجتماعی را برگزار کرد.

گالری عکس
به گزارش روابط عمومي مرکز بهداشت جنوب تهران، کارگاه آموزشی طراحی مداخلات نیازسنجی و برنامه خود مراقبتی سازمانی و اجتماعی روز چهارشنبه 3 آبان 96 برای 41 تن از مراقبین پایگاه‌های سلامت ضمیمه و کارشناسان ناظر در سالن جلسات ستاد برگزار شد.
در این جلسه صادقیان مهر، کارشناس مسئول واحد آموزش بهداشت مرکز بهداشت جنوب تهران در خصوص شاخص‌ها و نقاط ضعف واحدهای محیطی درزمینهٔ برنامه خود مراقبتی و بر اساس نتایج پایش ها در 6 ماهه اول سال 96 مطالبی را بیان کرد.
در ادامه رحیمی، کارشناس واحد آموزش بهداشت این مرکز در خصوص نحوه طراحی مداخلات آموزشی و محیطی در راستای برنامه نیازسنجی، اجرای برنامه خود مراقبتی سازمانی، اجتماعی و نحوه نوشتن برنامه عملیاتی مطالبی را بیان کرد.
حاضرین نحوه تکمیل فرم برنامه‌ریزی فعالیت‌ها را در گروه‌های 5 نفرِ تمرین کردند.
در پایان غفاری و ورشوچی، کارشناسان این واحد به ترتیب درزمینهٔ برنامه سفیران سلامت دانش‌آموزی، گروه‌های خودیاری و داوطلبین سلامت نکاتی را ارائه کردند.
خبرنگار: نگار دیوبندی

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار