برگزاری جلسه خود مراقبتی مرکز بهداشت جنوب تهران برای دبیران شورایاری

واحد آموزش بهداشت مرکز بهداشت جنوب تهران جلسه خود مراقبتی اجتماعی را برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومي مرکز بهداشت جنوب تهران، این جلسه روز سه‌شنبه 30 آبان 96 با حضور 34 تن از دبیران شورایاری 5 منطقه تحت پوشش در سالن جلسات این مرکز برگزار شد.
در ابتدا بلالی، معاون مرکز بهداشت جنوب تهران به‌ضرورت همکاری سازمان‌های مردم‌نهاد برای ارتقای سلامت مردم اشاره کرد و صادقیان مهر، کارشناس مسئول واحد آموزش بهداشت این مرکز به تشریح برنامه خود مراقبتی با 4 رویکرد خود مراقبتی فردی، سازمانی، اجتماعی و خودیاری پرداخت.
در ادامه ثابتی، کارشناس واحد آموزش بهداشت این مرکز در خصوص اجرای مفاد تفاهم‌نامه منعقده فی‌مابین معاونت بهداشت و ستاد هماهنگی شورایاری‌ها مطالبی را بیان و گزارشی از آموزش‌های انجام‌شده در سازمان‌های بین بخشی و خدمات انجام‌شده توسط کارشناسان بهداشت محیط در مناطق تحت پوشش مرکز بهداشت جنوب تهران را ارائه کرد.
در این جلسه رحیمی، کارشناس آموزش بهداشت مرکز بهداشت جنوب تهران در خصوص برنامه نیازسنجی انجام‌شده در این مرکز و اولویت‌های هر منطقه مطالبی را ارائه کرد.
 همچنین متن تفاهم‌نامه منعقده بین ستاد هماهنگی شورایاری‌ها و معاونت بهداشت در سال 95 در اختیار مدعوین قرار گرفت که در این تفاهم‌نامه بر همکاری دوجانبه در خصوص اجرای برنامه‌های سلامت‌محور به‌منظور ارتقای سلامت مردم تأکید شده است.
 در این برنامه مقرر شد که دبیران شورایاری در اولین فرصت از نماینده سلامت محله تحت پوشش خود به‌منظور شرکت در جلسه هیئت‌امنای شورایاری و برنامه‌ریزی برای رفع نیازهای سلامت و اجرای برنامه دعوت نمایند.
خبرنگار: نگار دیوبندی

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار