انتصاب کارشناس مسئول جدید واحد آموزش بهداشت مرکز بهداشت جنوب تهران

رئیس مرکز بهداشت جنوب تهران در ابلاغی فرحناز ثابتی را به سمت کارشناس مسئول واحد آموزش بهداشت این مرکز منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومي مرکز بهداشت جنوب تهران، در متن این ابلاغ آمده است:
سرکار خانم فرحناز ثابتی
کارشناس محترم آموزش بهداشت شاغل در ستاد مرکز بهداشت جنوب تهران
باسلام
 احتراماً با توجه به تعهد، تجربه و توانمندی شما در انجام امور محوله و بر اساس تصمیمات متخذه، به‌موجب این ابلاغ سرکار عالی به‌عنوان کارشناس مسئول واحد آموزش بهداشت این ستاد منصوب می‌گردید تا برابر مقررات و در چهارچوب وظایف تحت نظر اینجانب انجام‌وظیفه نمایید. توفیق شمارا درانجام امور محوله از درگاه خداوند منان آرزومندم.
دکتر محمدرضا قیوم زاده
رئیس مرکز بهداشت جنوب تهران
خبرنگار: نگار دیوبندی

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار