برگزاری دومین کمیته اضطراری بحران مرکز بهداشت جنوب تهران

واحد بحران مرکز بهداشت جنوب تهران دومین کمیته اضطراری را برای اعزام نیروی داوطلب و تجهیزات موردنیاز دانشگاه علوم پزشکی برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومي مرکز بهداشت جنوب تهران، این کمیته روز چهارشنبه 8 آذر 96 با حضور بلالی، معاون و کارشناسان مسئول و کارشناسان ستادی در سالن جلسات این مرکز  برگزار شد.
خواجوند، دبیر کمیته بحران این مرکز گفت: تهیه تجهیزات، داروها و مواد مصرفی طبق درخواست دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، ارسال اقلام تجهیزات و مواد مصرفی بر طبق چک‌لیست کتاب برنامه ملی عملیات پاسخ در بلایا و فوریت‌ها، ایاب‌وذهاب همکاران به‌صورت رفت‌وبرگشت به‌صورت هوایی باشد، دستگاه فور و سونیکیت را از یکی مراکز تحویل و بعد از اتمام مأموریت برگردانده شود، اعلام آمادگی ارائه خدمت واحد بهداشت محیط ازنظر نیرو، تجهیزات و موادمصرفی، تهیه ست مامایی و ست زایمان ازجمله مصوبات این جلسه بود.
همچنین در این جلسه به واحدهای تغذیه، محیط، روان، خانواده، بیماری‌های واگیر و غیر واگیر کپی از کتاب برنامه ملی عملیات پاسخ در بلایا و فوریت‌ها، مربوط به هر واحد را در اختیارشان قرار گرفت.
خبرنگار: نگار دیوبندی

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار