برگزاری نشست کارشناسان مسوول واحد بهداشت خانواده شبکه های بهداشت و درمان ری، اسلامشهر و مرکز بهداشت جنوب تهران با گروه سلامت خانواده و جمعیت معاونت بهداشت

نشست کارشناسان مسوول واحد بهداشت خانواده شبکه های بهداشت و درمان ری، اسلامشهر و مرکز بهداشت جنوب تهران با مدیر گروه و کارشناسان گروه سلامت خانواده و جمعیت معاونت بهداشت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشگاه، نشست کارشناسان مسوول واحد بهداشت خانواده شبکه های بهداشت و درمان ری، اسلامشهر و مرکز بهداشت جنوب تهران با مدیر گروه و کارشناسان گروه سلامت خانواده و جمعیت معاونت بهداشت روز شنبه 18 آذر 96 در معاونت بهداشت برگزار شد.
در این جلسه دکتر مهرزاد ناصری مدیرگروه سلامت خانواده و جمعیت مطالب عنوان شده در نشست کشوری مدیران بهداشت خانواده دانشگاه های علوم پزشکی سراسرکشور که با محوریت دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت در 8 آذر 96 برگزار شده بود، توضیح ارائه داد.
سپس مشکلات و چالش های موجود در ارایه خدمات گروه های سنی در برنامه های مختلف بهداشتی در مجموعه تحت پوشش مطرح شد و در مورد راهکارهای مناسب بحث و تبادل نظر شد.
خبر: فیروزآبادی

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار