برگزاری جلسه دارویی مرکز بهداشت جنوب تهران با داروسازان مراکز تحت پوشش

واحد دارویی مرکز بهداشت جنوب تهران با داروسازان مراکز تحت پوشش جلسه‌ای را برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومي مرکز بهداشت جنوب تهران، این جلسه روز دوشنبه 13 آذر 96 با حضور تمامی داروسازان مراکز تحت پوشش در سالن جلسات ستاد این مرکز برگزار شد.
در این جلسه صحتی، کارشناس مسئول واحد دارویی مرکز بهداشت جنوب تهران در خصوص اولویت‌های واحد و چک‌لیست جدید بازدید پایگاه‌ها و ارسال گزارشات مطالبی را بیان کرد.
در ادامه دکتر خوشنویس، کارشناس مسئول واحد درمان این مرکز در خصوص اولویت‌های آموزشی، یکسان‌سازی نگارش مقالات، استخراج مطالب بر اساس نیازسنجی برای پزشکان مطالبی را ارائه کرد و گزارشی از وضعیت پروپوزال پیشنهادی مطرح شد.
 در پایان جلسه در یک بحث گروهی جدول عناوین مطالب و گانت زمان‌بندی تکمیل مقالات و ارسال مطالب مشخص، لیست داروهای مورد درخواست واحد بهداشت روان برای افزودن به فارماکوپه بررسی شد و مقرر شد نتیجه لیست توسط صحتی به‌صورت مکتوب پاسخ داده شود.
خبرنگار: نگار دیوبندی

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار