برگزاری سومین کمیته طراحی مداخلات نیازسنجی در مرکز بهداشت جنوب تهران

واحد آموزش بهداشت مرکز بهداشت جنوب تهران برگزاری سومین کمیته طراحی مداخلات نیازسنجی و رسانه های فصل زمستان را برگزار کرد.

گالری عکس
به گزارش روابط عمومي مرکز بهداشت جنوب تهران، سومین کمیته مشورتی طراحی مداخلات نیازسنجی روز یکشنبه 26 آذر 96 با حضور آقای بلالی معاون و اعضای این کمیته در سالن جلسات ستاد این برگزار شد.
در ابتدا ثابتی، کارشناس مسئول واحد آموزش بهداشت مرکز بهداشت جنوب تهران گزارشی از اقدامات انجام‌شده در راستای مصوبات جلسات قبل را بیان کرد.
در ادامه واحدهای تغذیه، دهان و دندان، دارویی، درمان، بهداشت محیط، آزمایشگاه درزمینهٔ فعالیت‌های مداخلاتی درزمینهٔ افسردگی پیشنهادات خود را عنوان کردند.
در ادامه رسانه‌های رسیده به واحد آموزش بهداشت، پمفلت تغذیه و افسردگی، تراکت بیماری‌های منتقله از راه‌آب و غذا، تراکت دیابت بارداری و بروشور خدمات سلامت روان موردبررسی قرار گرفت.
برگزاری جلسات آموزشی بین بخشی درزمینهٔ تغذیه و افسردگی، آموزش دندان‌پزشکان، پخش فیلم‌های مرتبط در ساعات انتظار، تهیه مقالات دارویی، ارسال مطالب به همشهری محلات از مصوبات جلسه بود.
خبرنگار: نگار دیوبندی

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار