پلمب دو مطب دندانپزشکی غیرمجاز در محدوده تحت پوشش مرکز بهداشت جنوب تهران

واحد درمان مرکز بهداشت جنوب تهران دو مطب دندانپزشکی فاقد صلاحیت را پلمب کرد.

به گزارش روابط عمومي مرکز بهداشت جنوب تهران، بازرسان نظارت بر درمان این مرکز روز یکشنبه 19 آذر 96 از مطب دندانپزشکی در منطقه 11 بازدید کردند و مشخص شد فردی دندانساز با معرفی خود به‌عنوان دکتر دندان‌پزشک در حال ارائه خدمت به بیماران بود که پس از جمع‌آوری مستندات و مطب پلمب و فرد احضار شد.
در جلسه احضاریه ازملک خاطی با توجه به عدم وجود سابقه قبلی تعهد محضری و از دندانپزشکان دارای تابلو شاغل در این محل که از این اتفاق اطلاع داشتند تعهد کتبی مبنی بر رعایت تمامی قوانین و مقررات وزارت بهداشت و عدم فعالیت فرد فاقد صلاحیت در واحد دندانپزشکی تنظیم و بارأی گروه مبنی بر فعالیت دندان‌ساز فقط در ساعات حضور دندان‌پزشکان مطب در حضور دندان‌پزشک و مالک فک پلمب شد.
همچنین بازرسان این مرکز روز سه‌شنبه 16 آبان 96 از مطب دندانپزشکی در منطقه 11 بازدید کردند طبق گزارش بازرسان نظارت بردرمان مالک مطب دندان‌ساز بوده و با معرفی خود به‌عنوان دکتر دندان‌پزشک در حال ارائه خدمت به بیماران بود.
این مطب در روزهای زوج عصر دندان‌پزشک فعال و در روز فرد دندان‌پزشک نداشتند به همین دلیل کل افراد فعال درمطب و دندانپزشکی که از نامش سوءاستفاده می‌شد احضار شدند که با توجه به سوابق و مستندات، خاطی بودن مالک محرز شد و مقرر شد که دندان‌ساز تعهدنامه محضری تنظیم و طبق رأی کمیسیون مطب بعد از اتمام بیماران دندان‌پزشک تا دستور قضایی پلمب شود که در مهلت تعیین‌شده فرد خاطی تعهدنامه را ارائه ننمود و از اجرا حکم پلمب با عدم پاسخ تلفنی و حضوری به بازرسین خودداری کرد درنتیجه روز سه‌شنبه 30 آبان تمامی مستندات و مدارک به معاونت درمان دانشگاه ارسال شد و در روز پنجشنبه 2 آذر عصر مطب مذکور توسط بازرسان نظارت بر درمان مرکز بهداشت جنوب پلمب و متعاقباً صورت‌جلسه پلمب به معاونت درمان ارسال و توسط کارشناسان آن معاونت پرونده روز شنبه 25 آذر 96 برای دادسرا ارسال شد.
خبرنگار: نگار دیوبندی

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار