توزیع رسانه آموزشی فصل زمستان در مرکز بهداشت جنوب تهران

واحد آموزش بهداشت مرکز بهداشت جنوب تهران رسانه های آموزشی فصل زمستان را توزیع کرد.

به گزارش روابط عمومي مرکز بهداشت جنوب تهران، به مناسبت آغاز فصل زمستان و به‌منظور انجام مداخلات نیازسنجی واحد آموزش بهداشت این مرکز بسته رسانه‌های آموزشی فصل زمستان 96 را از ابتدای دی بین مراکز سلامت جامعه، پایگاه‌های سلامت، خانه‌های بهداشت و سازمان‌های بین بخشی توزیع کرد.
در این بسته تراکت‌های اقدامات در آلودگی هوا، دیابت و بارداری، دارویی، سفیر سلامت، خودیاری و پمفلت های افسردگی پس از زایمان، چهارشنبه‌سوری، کتابچه‌های قند و پند، پیشگیری از سرطان و هوش‌های چندگانه بود.
توضیح اینکه بسیج ملی، تغذیه روز جهانی سرطان، روز ملی سرطان مردان، روز جهانی کلیه، روز هوای پاک، چهارشنبه‌سوری و استقبال از بهار مناسباتی هستند که در فصل زمستان موردتوجه قرار می‌گیرند.
خبرنگار: نگار دیوبندی

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار