اسامی مراکز غربالگری ومشاوره تالاسمی

 زوجین محترم با ارئه کارت ملی و معرفی نامه دفتر ازدواج به آزمایشگاه و سپس به واحد  واکسیناسیون و مشاوره مراجعه فرمایید.

ساعت پذیرش آزمایشگاه:8 صبح

ساعت ثبت نام ، مپذیرش واکسیناسیون و مشاوره:10 صبح

 

اسامی مراکز غربالگری ومشاوره تالاسمی

نام مرکز بهداشتی ودرمانی

زمان انجام مشاوره

تلفن

آدرس

آیت

خانم ها تمام ایام هفته

آقایان پنجشنبه ها

55825272-55825151

پشت پادگان قلعه مرغی-خ ماهان- شهرک شریعتی- روبروی پارک شریعتی

فرمانفرمائیان

هر روز به جز روزهای شنبه و دوشنبه

66928488-66591011

خ آذربایجان- نرسیده به چهار راه رشدیهروبروی بانک ملی

نور سعادت

 تمام ایام هفته

55624501-55619913

خ وحدت اسلامی- ضلع جنوبی پارک شهر- خ بهشت

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار