اسامی مراکز غربالگری ومشاوره تالاسمی

 

زوجین محترم با ارئه کارت ملی و معرفی نامه دفتر ازدواج به آزمایشگاه و سپس به واحد واکسیناسیون و مشاوره مراجعه فرمایید

ساعت پذیرش آزمایشگاه:8 صبح

ساعت ثبت نام ، مپذیرش واکسیناسیون و مشاوره:10 صبح

 

اسامی مراکز غربالگری ومشاوره تالاسمی

نام مرکز بهداشتی ودرمانی

زمان انجام مشاوره

تلفن

آدرس

شهید احمدی

هر روز هفته

55824030

55856818

قلعه مرغي، خ زمزم، چهارراه صالح نيا، كوچه باغ

فرمانفرمائیان

هر روز خانم ها

آقایان همه روز به غیر از یکشنبه

66928488-66591011

خ آذربایجان، نرسیده به چهار راه رشدیه، روبروی بانک ملی

نور سعادت

تمام ایام هفته

55624501-55619913

خ بهشت، ضلع جنوبی پارک شهر

،

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار