• 05 آبان 1400

اخبار

لیست اخبار صفحه :0
برگزاری جلسه آموزشی مرکز بهداشت جنوب تهران با عنوان تغذیه سالم در بحران کرونا و مراقبت‌های پس از واکسیناسیون

برگزاری جلسه آموزشی مرکز بهداشت جنوب تهران با عنوان تغذیه سالم در بحران کرونا و مراقبت‌های پس از واکسیناسیون

واحد آموزش بهداشت با همکاری واحد بهبود تغذیه و واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های مرکز بهداشت جنوب تهران جلسه آموزشی را با عنوان تغذیه سالم در بحران کرونا و مراقبت‌های پس از واکسیناسیون برگزار کرد.

برگزاری جلسه هماهنگی مرکز بهداشت جنوب تهران با موضوع انجام فعالیت‌های بهداشتی جوانان دانشجو در سال تحصیلی جدید

برگزاری جلسه هماهنگی مرکز بهداشت جنوب تهران با موضوع انجام فعالیت‌های بهداشتی جوانان دانشجو در سال تحصیلی جدید

واحد سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس مرکز بهداشت جنوب تهران جلسه هماهنگی با موضوع انجام فعالیت‌های بهداشتی جوانان دانشجو در سال تحصیلی 1401 تا 1400 برگزار کرد.

بازدید معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران از سایت‌های تجمیعی واکسیناسیون کرونا در مرکز بهداشت جنوب تهران

بازدید معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران از سایت‌های تجمیعی واکسیناسیون کرونا در مرکز بهداشت جنوب تهران

دکتر علیرضا اولیائی منش، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران با همراهی دکتر اسمعیل محمدنژاد نماینده سرپرست دانشگاه در پیگیری واکسیناسیون کرونا در مناطق تحت پوشش دانشگاه از سایت‌های تجمیعی واکسیناسیون کرونای امام‌زاده حسن و بوستان ولایت مرکز بهداشت جنوب تهران بازدید کرد.