• 00/02/21

اخبار

رئیس مرکز بهداشت جنوب تهران از راه‌اندازی بزرگ‌ترین مرکز خودرویی واکسیناسیون شهر تهران خبر داد

رئیس مرکز بهداشت جنوب تهران از راه‌اندازی بزرگ‌ترین مرکز خودرویی واکسیناسیون شهر تهران خبر داد

رئیس مرکز بهداشت جنوب تهران اعلام کرد: به‌زودی بزرگ‌ترین مرکز خودرویی واکسیناسیون شهر تهران و بزرگ‌ترین سایت واکسیناسیون در سوله بحران بوستان ولایت منطقه 19 تهران افتتاح می‌شود.