• 00/02/03

اخبار

  بازدید معاون بهداشت دانشگاه و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران از مرکز خدمات جامع سلامت شهید شاه آبادی
کاهش نیازهای بخش درمان با توسعه زیرساخت های بخش بهداشت

بازدید معاون بهداشت دانشگاه و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران از مرکز خدمات جامع سلامت شهید شاه آبادی

دکتر مسعود شفیعی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران با همراهی دکتر علیرضا دلاوری معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران از مرکز شهید شاه آبادی یکی از مراکز تحت نظر مرکز بهداشت جنوب تهران بازدید کرد.

نظارت کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت جنوب تهران بر جمع‌آوری و بی‌خطر سازی پسماندهای عفونی واکسن کووید 19

نظارت کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت جنوب تهران بر جمع‌آوری و بی‌خطر سازی پسماندهای عفونی واکسن کووید 19

کارشناسان واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت جنوب تهران بر جمع‌آوری و بی‌خطر سازی پسماندهای عفونی و ویالهای واکسن کووید 19 در بیمارستان‌ها و مراکز 16 ساعته نظارت می‌کنند.