• 00/02/21

اخبار

کارشناس مرکز بهداشت جنوب تهران بیشترین تخلف صنفی در زمان محدودیت‌های کرونایی را واحدهای عرضه‌کننده قلیان اعلام کرد

کارشناس مرکز بهداشت جنوب تهران بیشترین تخلف صنفی در زمان محدودیت‌های کرونایی را واحدهای عرضه‌کننده قلیان اعلام کرد

کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت جنوب تهران، بیشترین تخلف صنفی در زمان محدودیت‌های کرونایی در مناطق تحت پوشش این مرکز را واحدهای صنفی عرضه‌کننده قلیان عنوان کرد.