• 00/02/21

اخبار

قدردانی رئیس مرکز بهداشت جنوب تهران از عوامل انتظامی پایگاه‌های هفتم، هشتم و دهم پلیس امنیت و اماکن عمومی

قدردانی رئیس مرکز بهداشت جنوب تهران از عوامل انتظامی پایگاه‌های هفتم، هشتم و دهم پلیس امنیت و اماکن عمومی

رئیس مرکز بهداشت جنوب تهران برای همراهی و همکاری مأموران پایگاه‌های هفتم، هشتم و دهم پلیس امنیت عمومی و اماکن به‌منظور برگزاری گشت‌های مشترک با اهدای لوح تقدیری قدردانی کرد.