• 00/02/03

اخبار

حضور فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلان‌شهر تهران در رزمایش قرارگاه پدافند زیستی سپاه محمد رسول‌الله (ع) در منطقه تحت پوشش مرکز بهداشت جنوب تهران

حضور فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلان‌شهر تهران در رزمایش قرارگاه پدافند زیستی سپاه محمد رسول‌الله (ع) در منطقه تحت پوشش مرکز بهداشت جنوب تهران

رزمایش قرارگاه پدافند زیستی سپاه محمد رسول‌الله (ع) با حضور دکتر علیرضا زالی، فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلان‌شهر تهران و همکاری بسیج ناحیه ابوذر منطقه ۱۹ و مرکز بهداشت جنوب تهران برگزار شد.