• 00/02/03

اخبار

کارشناس مرکز بهداشت جنوب تهران بیشترین تخلف صنفی در زمان محدودیت‌های کرونایی را واحدهای عرضه‌کننده قلیان اعلام کرد

کارشناس مرکز بهداشت جنوب تهران بیشترین تخلف صنفی در زمان محدودیت‌های کرونایی را واحدهای عرضه‌کننده قلیان اعلام کرد

کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت جنوب تهران، بیشترین تخلف صنفی در زمان محدودیت‌های کرونایی در مناطق تحت پوشش این مرکز را واحدهای صنفی عرضه‌کننده قلیان عنوان کرد.

قدردانی رئیس مرکز بهداشت جنوب تهران از عوامل انتظامی پایگاه‌های هفتم، هشتم و دهم پلیس امنیت و اماکن عمومی

قدردانی رئیس مرکز بهداشت جنوب تهران از عوامل انتظامی پایگاه‌های هفتم، هشتم و دهم پلیس امنیت و اماکن عمومی

رئیس مرکز بهداشت جنوب تهران برای همراهی و همکاری مأموران پایگاه‌های هفتم، هشتم و دهم پلیس امنیت عمومی و اماکن به‌منظور برگزاری گشت‌های مشترک با اهدای لوح تقدیری قدردانی کرد.