• 00/02/21

اسقاط

واحد آموزش بهداشت با همکاری واحد سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد و بهداشت خانواده مرکز بهداشت جنوب تهران به مناسبت هفته سلامت زنان کلاس آموزشی را برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومي مرکز بهداشت جنوب تهران، کلاس آموزشی مهارت‌های زندگی روز یکشنبه 29 مهر 97 برای بانوان شاغل در شرکت غله برگزار شد.
در این کلاس‌ها مانا محمدی، کارشناس روان مرکز آیت از مراکز تحت پوشش مرکز بهداشت جنوب تهران در خصوص مهارت‌های زندگی مطالبی را بیان کرد.
خبرنگار: نگار دیوبندی