• 00/02/21

برچسب خودمراقبتی

واحد پیشگیری و مراقبت از بیماری‌های مرکز بهداشت جنوب تهران به مناسبت هفته اطلاع‌رسانی ایدز به دانشجویان و اعضای هیئت‌علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران آموزش داد.

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت جنوب تهران، منصور سجادی پور، کارشناس مرکز مشاوره بیماری‌های رفتاری این مرکز بهداشت جنوب تهران روز دوشنبه 19 آذر 97 جلسه آموزشی ایدز با رویکردی نوین برای 70 دانشجو و عضو هیئت‌علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران را برگزار کرد.
وی در ادامه ضمن معرفی مراکز مشاوره بیماری‌های رفتاری به سؤالات حاضرین پاسخ داد.