• 00/02/21

برچسب سوانح و حوادث

    نام و نام خانوادگی: دکتر حسین دهقان

       مدرک تحصیلی: دکترای دندانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

        سال و محل شروع بکار:شروع بکار اسفندماه سال 1369 در شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر

        سوابق و فعالیت‌های خدمتی:

        شاغل به‌عنوان دندان‌پزشک تا سال 1382 در شبکه اسلامشهر در مراکز آیت، واوان، قاسم‌آباد، چهاردانگه، خلیج و موسی‌آباد

        انتقال دائم به مرکز بهداشت جنوب تهران از بهمن 82 تاکنون

        اشتغال بکار به‌عنوان دندان‌پزشک در مراکز ابوذر، مسجد الرضا (ع) شهید احمدی از مراکز تحت پوشش مرکز بهداشت جنوب تهران

        مسئولیت‌ها:
        سرپرست مرکز بهداشتی درمانی خلیج از مراکز تحت پوشش مرکز اسلامشهر در سال 79
        سرپرست مرکز بخش نوشش از مراکز تحت پوشش مرکز بهداشت جنوب ارسال 86 تا 93
        کارشناس مسئول واحد دهان و دندان از سال 93 تاکنون
        مسئول فنی دندانپزشکی مرکز بهداشت جنوب از سال 93 تاکنون
        مجری طرح وارنیش فلوراید جنوب تهران از برنامه‌های طرح تحول نظام سلامت از سال 94
        عضو کمیته آموزش در طرح تحول نظام سلامت از سال 94 تاکنون
        عضو کارگروه نیازسنجی سلامت مرکز بهداشت جنوب از سال 96
        عضو کمیته درآمد و کاهش هزینه مرکز بهداشت جنوب در سال 97

        سوابق آموزشی:
        آموزش بهداشت دهان و دندان به مراقبین سلامت مرکز بهداشت جنوب طی دوازده دوره برگزاری کلاس
        برگزاری کارگاه آموزش نظری و عملی در ارتباط با انجام وارنیش فلوراید جهت مراقبین سلامت و بهورزان در سال 96
        آموزش سلامت دهان و دندان و شناسایی وسایل دندانپزشکی طی دو دوره به دستیاران دندانپزشکی در محل معاونت بهداشتی
        آموزش سلامت دهان و دندان طی چهار دوره به بهورزان شاغل در خانه‌های بهداشت تحت پوشش مرکز بهداشت جنوب
        برگزاری کارگاه آموزشی بهداشت دهان و دندان برای مدیران و مربیان مهدکودک‌های وابسته به بهزیستی شهرستان تهران و ری در سال 93
        برگزاری یک دوره کلاس آموزشی بهداشت دهان و دندان جهت مربیان بهداشت مدارس منطقه 19 آموزش‌وپرورش تهران در سال 96
        تدریس در برنامه کنفرانس علمی مراقبت ادغام یافته کودک سالم در سال 97 جهت مراقبین سلامت