• 00/02/21

تراکت مشاوره زنان آسیب پذیر


اهم برنامه‌های واحد سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس:

1- توانمندسازي کارکنان در مورد فعالیت‌های بهداشت مدارس
2-توانمندسازی کارکنان در مورد پرونده‌های الکترونیک
3- افزايش آگاهي دانش آموزان، اولياء دانش آموزان و اولياء مدارس در خصوص موضوعات مرتبط با سلامت
4- آموزش سوادآموزان و مربیان مراکز يادگيري نهضت سوادآموزی محدوده جنوب تهران
5- معاينات غربالگري ساليانه دانش آموزان بدو ورود به پايه اول ابتدايي، پايه هفتم و دهم طبق برنامه‌ریزی و شناسنامه سلامت
6- واکسيناسيون دانش آموزان پايه اول ابتدائي و دهم قبل از ثبت‌نام
7- حفظ و ارتقاء سلامت دانش آموزان از طريق توجه خاص به تغذيه دانش آموزان و شير مدارس
8- حفظ و ارتقاء سلامت دانش آموزان از طريق رعايت اصول بهداشت محيط
9- پيشگيري و کنترل بیماری‌های شايع در سنين مدرسه
10- پيشگيري و کنترل کم‌خونی فقر آهن از طريق توزيع قرص آهن
11- بررسي شاخصه‌ای برنامه سلامت مدارس در امر آموزش بهداشت و مراقبت‌های بهداشتي
12- نظارت بر فعالیت‌های واحد بهداشت مدارس مراکز بهداشتي درماني و خانه‌های بهداشت
13- نظارت بر اجراي طرح مدارس مروج سلامت در مدارس منتخب مناطق تحت پوشش
14- نظارت بر اجراي طرح استقرار سيستم مديريت سلامت در مدارس منتخب مناطق تحت پوشش
15- معاینات غربالگری گروه سنی جوانان (دانشجو و غیر دانشجو)

واحد ستادي:

- استخراج کليه اطلاعات مربوط به مدارس محدوده شبکه بهداشت و درمان جنوب تهران به تفکيک جنس و مقطع و نصب در بورد بهداشت مدارس
- تهيه برنامه آموزشي مناسب جهت رابطين سلامت جوانان و مدارس طبق نیازسنجی انجام‌شده در هرسال تحصيلي جديد
-  برگزاري جلسات هماهنگي و آموزشي مناسب براي مجريان سلامت جوانان و مدارس در مراکز بهداشتي درماني
- تهيه برنامه عملياتي و مداخله‌ای جهت فعالیت‌های سلامت جوانان و مدارس
- انجام نيازسنجي آموزشي از مجريان سلامت جوانان و مدارس مراکز، خانه‌های بهداشت و دانش آموزان و مربيان مدارس تحت پوشش و اولویت‌بندی مباحث آموزشي جهت گروه هدف
-  انجام برنامه‌های لازم در خصوص بيماري پديکلوز در مدارس و پيگيري جهت تهيه و ارسال شامپو موردنیاز جهت درمان موارد پديکلوز در مراکز و خانه‌های بهداشت
-   برنامه‌ریزی در خصوص آموزش به دانش آموزان، اولياء و مربيان در مدارس محدوده مراکز بهداشتي درماني و نظارت بر فعالیت‌های انجام‌شده در واحدهاي محيطي
-  برنامه‌ریزی در خصوص معاينات دانش‌آموزی (پايه اول ابتدايي، پايه هفتم و دهم)
- انجام هماهنگی‌های طرح معاينات غربالگري پايه اول ابتدايي با پایگاه‌های سنجش و کارکنان بهداشت مدارس به‌صورت روزانه در هر دوره معاينات
-  انجام هماهنگی‌های طرح معاينات غربالگري مقاطع چهارم، هفتم و دهم با کارشناسان آموزش‌وپرورش و کارکنان بهداشت مدارس به‌صورت روزانه در هر دوره معاينات
-  انجام فعالیت‌های لازم در خصوص بهداشت بوفه‌ها، شیر مدارس و .... در مدارس محدوده و برگزاري جلسات و کمیته‌های مرتبط در ستاد
-  شرکت مستمر و فعال در جلسات ماهيانه معاونت سلامت دانشگاه
-  جلب حمايت و هماهنگي درون بخشي جهت اجراي برنامه‌های سلامتي در مدارس
- ارائه برنامه‌های خاص در جهت بهبود عملکرد فعالیت‌های بهداشت مدارس
-   برنامه‌ریزی لازم با مناطق آموزش‌وپرورش تحت پوشش جهت انجام فعالیت‌های بهداشتي در مدارس
- تدوين برنامه بازديد از واحدهاي تابعه و ارسال به آن‌ها
-  استخراج شاخص‌ها و نمودارهاي نتايج معاينات بهداشت مدارس در واحد سلامت جوانان و مدارس
- استخراج شاخص‌ها و نمودارهاي آموزش‌های بهداشت مدارس در واحد سلامت جوانان و مدارس
- ارسال عملکرد ساليانه به معاونت سلامت دانشگاه
- ارسال آمارهاي بهداشت مدارس به معاونت سلامت دانشگاه
- تهيه پس‌خوراند بعد از هر بازديد و تحويل به مرکز بهداشتي مربوطه
- رتبه‌بندی مراکز، خانه‌های بهداشت بر اساس فعالیت‌ها و عملکرد
-  انجام طرح‌های تحقيقاتي مرتبط با فعالیت‌های بهداشت مدارس انجام طرح‌های ارائه‌شده از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در مدارس محدوده شبکه بهداشت و درمان جنوب تهران
-  تهيه جزوه آموزشي، تراکت و پمفلت از فعالیت‌های بهداشتي در مدارس
- انجام هماهنگی‌های لازم با سازمان‌ها، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه جهت انجام معاینات غربالگری گروه سنی جوانان
- هماهنگی با سازمان‌های بین بخشی دانشگاه‌ها و واحد فرهنگی و بسیج جهت برپایی نمایشگاه‌ها  
- برگزاری کارگاه‌های آموزشی مربوط به فعالیت‌های جوانان
- برگزاری کمیته‌های درون بخشی و برون بخشی جهت هماهنگی فعالیت‌ها و مناسبت‌های مختلف
- برگزاری نمایشگاه‌ها مربوط به مهارت‌های اجتماعی و... در جوانان در دانشگاه‌ها
- برپایی مسابقات دانشجویی و دانش‌آموزی و اهدا جوایز به نفرات برتر
- برپایی جشنواره‌هایی با موضوعات مختلف، مرتبط به هر گروه سنی در مدارس، سرای محله‌ها، آکادمی‌ها
- برگزاری کارگاه در حوزه‌های علمیه

     واحد محيطي:
-  تشکيل پرونده بهداشتي براي گروه سنی نوجوانان (18-5)، جوانان (29-19) تحت پوشش
- برگزاري کلاس آموزشي جهت دانش آموزان، اولياء دانش آموزان و مربيان مدارس بر اساس نيازسنجي آموزشي، تقويم بهداشتي و بیماری‌های شايع
- برگزاری کلاس‌های آموزشی، مسابقات، جشنواره‌ها جهت گروه سنی جوانان
-  برگزاري جلسات با سرپرست و ساير کارکنان مرکز به‌منظور برنامه‌ریزی و ارتقاء فعالیت‌های بهداشتي در مدارس
-  شرکت فعال در کليه جلسات آموزشي و توجيهي و ستادي
-  هماهنگی‌های لازم جهت جلب همکاري و هماهنگي در مدارس تحت پوشش
-  انجام فعالیت‌های بهداشت مدارس (برگزاري کلاس آموزشي، بازديد بهداشت محيط، پيگيري سوانح و حوادث و بیماری‌های واگيردار در مدارس، انجام معاينات غربالگري دانش آموزان و...) هماهنگی‌های لازم با کارشناس بهداشت آموزش‌وپرورش تحت پوشش و مديران مدارس مربوطه
- هماهنگي و جمع‌بندی آمار معاينات غربالگري دانش آموزان پايه اول ابتدايي در هرسال تحصيلي که معاينات مقدماتي در پايگاه سنجش و معاينات پزشکي توسط پزشک مرکز انجام می‌شود
-  هماهنگي و جمع‌بندی آمار و انجام معاينات غربالگري دانش آموزان پايه اول راهنمايي و اول متوسطه در هرسال تحصيلي
-  پيگيري موارد ارجاع معاينات سالانه دانش آموزان و ارسال ليست دانش آموزان داراي اختلال به مدرسه مربوطه
- پیگیری موارد ارجاع معاینات گروه سنی جوانان
-  ارسال به‌موقع آمارهاي بهداشت مدارس به شبکه بهداشت و درمان جنوب تهران
-  نصب شاخص‌های واحد سلامت جوانان و نوجوانان و اطلاعات مربوط به بهداشت مدارس در بورد مربوطه